english language slovak language
Cieľom poradenského zariadenia LIENKA je zlepšiť kvalitu života každého, kto jej prejaví svoju dôveru.Lienka je poradenské zariadenie poskytujúce služby všetkým tým, ktorí chcú zlepšovať svoje schopnosti v mentálnej oblasti. Do tejto oblasti patrí zvýšenie koncentrácie, zlepšenie pohotovosti - zníženie reakčného času a zvýšenie presnosti a rýchlosti spracovávania informácií. Patrí sem tiež prevencia pred únavovým chronickým syndrómom a syndrómom vyhorenia (manžérskym alebo burn - out syndrómom).
Svoje služby poskytujeme aj rodičom a ich deťom so špecifickými poruchami učenia, ADHD/ADD syndrómom, poruchami reči, nespavosťou a deťom s odkladom školskej dochádzky ako prevenciu vzniku špecifických porúch učenia.
Na tejto stránke Vám ponúkame základné informácie o EEG biofeedback terapii ako aj o základných poradenských službách. Nájdete tu tiež užitočné tipy a internetovú poradňu pre rodičov, deti, učiteľov a ľudí pracujúcich s ľuďmi.
Dokážeme rešpektovať individuálne požiadavky našich klientov.

© Lienka 2006 - 2020