english language slovak language
Táto časť je určená hlavne pre Vás milý rodičia.
Ponúkame Vám tu zaujímavé články o deťoch a ich problémoch, linky ktoré Vám pomôžu nielen pri výchove Vašich ratolestí a v neposlednom rade metodiky potrebné pri náprave rôznych porúch učenia.

Nie je na mieste čakať že dieťa „nejako“ dozrie. Je potrebné pokúsiť sa o nápravu skôr, aby dieťa počas školskej dochádzky trpelo čo najmenej.

s poruchami správania na základnej a strednej škole
  • www.statpedu.sk/buxus/docs//integracia/Inf-met_mat-Z-spor-spr-IVP.pdf

    portál pre rodičov, učiteľov a deti
  • http://www.modernaskola.sk/site/index.php

    informácie pre rodičov postihnutých detí
  • http://www.radost.sk/
  • © Lienka 2006 - 2020