english language slovak language
„Pociťujete niekedy bezmocnosť, vyčerpanie a zúfalstvo keď sa bezúspešne snažíte primäť dieťa, aby sa sústredilo na úlohu? Tak cítite presne to čo dieťa nad úlohou!.“
Dr. J. Tyl

Špeciálno pedagogická poradňa
prioritné činnosti

 1. prevencia
 • prednáškové a vzdelávacie aktivity pre rodičov
 • včasné vyhľadávanie rizikových detí školského a predškolského veku
 • jednorazové konzultácie
 • dlhodobé poradenstvo v oblasti vývinu porúch učenia a mentálnej retardácie
 • individuálny aj skupinový prístup
 • nadštandardné služby
 1. diagnostika
 • psychologická – spolupracujeme s psychologickou poradňou,
 • špeciálno pedagogická – zisťovanie úrovne vedomostí, úrovne sociability, motoriky, laterality, sebaobsluhy.
 1. terapia, edukácia, kompenzácia
 • je špecifická pre konkrétneho klienta v rámci jeho komplexnej rehabilitácie predpokladá intenzívnu a systematickú prácu nielen s klientom ale i s rodičmi a pedagógmi,
 • špeciálnopedagogická starostlivosť pri poruchách učenia v zmysle reedukačno – kompenzačných programov pre potreby konkrétneho klienta na základe komplexnej diagnostiky v kontexte procesu učenia ako celku,
 • edukačné programy a postupy pri poruchách pozornosti, procesoch psychodynamiky v zmysle hyperaktivity, impulzivity, hypoaktivity, zníženej schopnosti autoregulácie.

Príďte alebo zavolajte, radi Vám poradíme, pomôžeme. Kontakt

© Lienka 2006 - 2020