english language slovak language
EEG Biofeedback otvára nové možnosti pre kultivovanie prirodzenej kapacity ľudských bytostí a to na neuronálnej úrovni. Asistuje mozgu pri efektívnejšom využívaní jeho funkčnej kapacity.


Na akom princípe pracuje
EEG Biofeedback je špecificky neinvazívna seba regulačná technika. Spočíva v použití biologickej spätnej väzby na autoreguláciu  mozgovej aktivity.
Ide tu hlavne o snímanie elektrickej aktivity mozgu a jej následné prenášanie do hry – tým je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Ak mentálnou činnosťou narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme mozgových vĺn, je hráč odmenený zvukovým signálom, ktorý predstavuje jeden bod. Ak vzrastá aktivita v nežiaducom pásme, úspech v hre mizne.
Počas EEG biofeedback tréningu sedí klient pohodlne v kresle. Na hlave má umiestnené elektródy, ktoré snímajú priebeh jeho mozgových vĺn, ktorý má následne predložený do podoby videohry. Túto videohru ovláda on sám silou svojej myšlienky – vôľou, bez klávesnice alebo myši, len činnosťou svojho mozgu.
Terapeut počas EEG biofeedback tréningu sleduje na obrazovke svojho monitora priebeh elektromagnetických signálov vyžarovaných z mozgu klienta. Tiež volí náročnosť a zložitosť hry.
Počítač sníma EEG vlny klientovho mozgu a zobrazuje ich na monitore, ktorý má klient pred sebou.
Celý tréning je bezbolestný a hravý, čím je atraktívny hlavne pre deti. Nepredstavuje žiadne riziká, nemá vedľajšie účinky a nie je návykový. Dosiahnutý účinok je trvalý.

Efektivita tréningu pomocou tejto metódy sa pohybuje od 60-100% podľa závažnosti poruchy.
Dĺžka trvania jedného sedenia je cca 45-60 minút v závislosti od počtu kôl hry. Samotný tréning trvá 30 min u menších detí, 45 min u starších detí a dospelých.
Zo začiatku sa odporúča trénovať 3x týždenne, postupne sa intervaly predlžujú a môže sa urobiť aj prestávka. Pre lepšiu efektivitu tréningu je dobré trénovať pravidelne v rovnakom čase - deň, hodina.
Obvyklý a optimálny počet tréningov za týždeň, sú 2 - 3 tréningy. Po individuálnom posúdení je však možnosť trénovania i 5 krát týždenne.

Definícia, história & aplikácia EEG Biofeedback

EEG - biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania, skľudnenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu.

Celá metóda vznikla vďaka šťastnej náhode profesora Stermana koncom 60.-tych rokov 20. storočia. Pracoval na dvoch od seba nezávislých experimentoch. V prvom testoval trpezlivosť mačiek – dostali potravu až keď stlačili tlačidlo. Mačky, ktoré sa naučili takto vyčkať prešli do ďalšej fázy tréningu v ktorej museli stlačiť tlačidlo a vyčkať kým sa rozsvieti svetielko, alebo zaznie zvukový signál. Prof. Sterman zmeral elektrickú aktivitu ich mozgu a zistil, že vo fáze čakania medzi dvomi podnetmi sa mačky nachádzajú v stave hlbokého sústredenia. Na základe tohto poznatku dostávali mačky potravu len keď bola aktivita ich mozgu v stave hlbokého sústredenia. Takto vycvičené mačky boli trpezlivejšie a prejavovala sa u nich iná elektrická aktivita mozgu.
V druhom experimente použil tieto mačky na testovanie toxickej látky, ktorá u amerických kozmonautov vyvolávala kŕče a halucinácie. Ukázalo sa, že mačky, ktoré prešli prvým experimentom boli oveľa odolnejšie ako tie, ktoré ním neprešli.
Ďalšie experimenty ukázali, že to čo sa prejavovalo v prípade mačiek platilo aj pre ľudí. V tom momente bolo rozhodnuté o ďalšom rozvoji metódy do všetkých oblastí súvisiacich s disbalanciou mozgovej činnosti.

© Lienka 2006 - 2020