english language slovak languageZlepšenie oddolnosti voči stresu? Nieje problém

16. 04. 2007
Autor: Mgr. Magdaléna Švarcová
Uverejnené na:
http://www.obchodnespravy.sk

Človek dneška je zvyknutý, že choroby možno liečiť len liekmi a ak odíde od lekára bez predpisu na lieky, tak sa sám zastaví v lekárni a kúpi si vitamíny, tabletky na spanie, ukľudnenie, utíšenie bolesti, zvýšenie výkonnosti, odbúranie neurózy či potlačenie depresie Ani vo sne ich nenapadne, že liečiť sa dá aj iným spôsobom, ktorý je podstatne šetrnejší, nie je návykový a nemá vedľajšie účinky. Nebolí a je hravý.

Jednou z možností je metóda EEG biofeedback možno ju poznáte aj pod názvom neurofeedback terapia. Táto terapia je založená na práci s mozgom. Neurofeedback terapia učí náš mozog ako stabilizovať mozgovú aktivitu.

Ako vlastne funguje mozog?

Mozog sa skladá z dvoch hemisfér, to vie asi každý z nás, v každej hemisfére je obrovské množstvo neurónov ktoré umožňujú prenos vzruchov medzi mozgom a jednotlvými častami ľudského tela. Tieto prenosy prebiehajú na elektrickej báze. Teda mozog pracuje v rôznych stavoch na rôznych vlnových dĺžkach (keď spíme sú iné, keď sme zobudení sú tiež iné a iné sú keď sa chceme sústrediť...). Tieto vlny vyžarované z mozgu sa snímajú pomocou EEG- elektroencefalograf – čo je bežná diagnostická metóda snímajúca elektrické potenciály na 19tich presne určených miestach na hlave. Veľa zdravotných problémov má primárny základ v rozladení elektrických potenciálov ktoré zabezpečujú prenos nervových vzruchov. Neurofeedback pomáha tieto potenciály stabilizovať a tým prispieť k správnej práci mozgu ako jedného celku.

Ako funguje táto terapia?:)

Aj keď sa to zdá neuveriteľné náš mozog je lenivý a na druhej strane túži po nových podnetoch a návode ako riešiť jednotlivé problémy alebo si riešenie týchto problémov uľahčiť, či sa len uvoľniť. Z toho plynie, že náš mozog sa rád učí ako nachádzať správne riešenia, zrýchliť a zefektívniť svoju prácu. Musíme mu však ukázať, ako na to.

„Učenie mozgu“ prebieha prostredníctvom snímania EEG vĺn vyžarovaných z mozgu. Tieto vlny snímame prostredníctvom troch elektród umiestnených na hlave – ako keď lekár počúva Vaše srdce pomocou stetoskopu. Mozgové vlny sa prostredníctvom dômyselného softwérového a hardwérového zariadenia premietajú klientovi do hry, ktorú vidí pred sebou na monitore. Klient ju hrá bez akýchkoľvek nástrojov, klávesnice, myši joysticku len svojou mysľou – mozgomJ. Ak jeho mozog pracuje na správnych vlnových dĺžkach je odmeňovaný zvukovým signálom a počtom bodov. Ak vlnové dĺžky nie sú správne úspech v hre mizne, program ho upozorní, ak stráca koncentráciu. Človek zvyčajne nieje schopný spoľahlivo ovplyvniť svoju mozgovú aktivitu, lebo prebieha podvedome. Vďaka EEG biofeedback terapii môžete vidieť svoju mozgovú aktivitu na obrazovke počítača v tisícine sekundy po tom čo sa objaví. A to vám dáva možnosť ich poznaťovplyvniť a ak je potrebné zmeniť.

Počas neurofeedback tréningu vlastne oslovujeme mozog (vstupujeme zmyslami do mozgu) a "vyzývame" ho opakovane k produkcii „žiadúcich rytmov“ a potlačeniu rušivých. Po tréningu je klient (jeho mozog) schopný automaticky, aj bez tréningu fungovať v takýchto stavoch.

Prvá pozitívna zmena je obvykle zlepšenie kvality spánku, jeho skľudnenie, čo je zvlášť významné pre pacientov trpiacich rôznymi typmi porúch spánku. Ako druhá najčastejšia zmena sprevádzaná neurofeedback tréning sa objavuje v zlepšenej pozornosti a koncentračnej pohotovosti. Tento efekt v priebehu neurofeedback tréningu postupne aj zlepšuje schopnosť učiť sa a pamätať si informácie. Zo začiatku sú tieto zmeny krátkodobé. Po poctivom absolvovaní všetkých tréningov sa stávajú trvalými.

Môže sa zdať, že táto terapia je určená hlavne pre tých ktorí majú problém. Či už sa jedná o sústredenie alebo sebaovládanie... Opak je však pravdou.

EEG biofeedback je aj pre tých, ktorí chcú zvýšiť svoju mentálnu výkonnosť, zlepšiť pamäť, pozornosť a najmä schopnosť udržať koncentráciu pozornosti. EEG biofeedback terapia je určená širokej verejnosti, pre každého kto chce pracovať na svojom mozgu a duševnom zdraví a celkovej psychickej kondícii. EEG biofeedback funguje ako jazda na bicykli – ak sa to raz naučíme nezabudneme to. Posilňovna tela – posilňovna mysle. EEG biofeedback terapia je podobná cvičeniu alebo liečeniu mechanickýmmi a fyzikálnymi prostriedkami – masáže, rehabilitácia – s mozgom – zdokonalovanie a naprávanie kognitívnej flexibility a kontroly.

EEG biofeedback terapia je výskumne a prakticky podložená metóda. Pozitívne výsledky terapie sa prejavili hlavne u ADHD/ADD (atention deficit hyperactivity disorder) syndrómoch u detí, poruchách spánku, pri liečení závislostí, posttraumatického šoku a pri rôznych poškodeniach mozgu. U detí sa EEG biofeedback terapiou dajú úspešne liečiť aj špecifické poruchy učenia a rôzne neurotické poruchy. Rozširuje sa aj liečba medikamentózne neliečiteľných epilepsií.

EEG biofeedback sa dá využívať aj ako zlepšovanie psychickej kondície pre duševne pracujúcich pofesionálov, ako prípravu na skúšky či zlepšenie imunitného systému. Táto terapia je účinná aj pri zlepšovaní vrcholových športových či umeleckých výkonov.

Úspešnosť terapie je 60-100% v závislosti od závažnosti poruchy.

Určite to nie je liečba zázračná a nevyrieši všetky problémy. Ideálne je však začať práve s týmto spôsobom, lebo ak ju pacient toleruje vyhneme sa farmakoterapii a výsledky sú trvalé.

Jediným dôležitým predpokladom úspešnej liečby je vôľa pacienta riešiť svoj problém.

© Lienka 2006 - 2020